יישומים

 • הכל
 • כבל נירוסטה לקיר צמחייה
 • כבלים לתלייה
 • מוטות מתיחה ודחיסה
 • מחיצות רשת
 • מסגרות רשת נירוסטה
 • מעקה כבלים אופקיים
 • מעקה כבלים אנכיים
 • מעקה רשת כבלי נירוסטה
 • מתקני ספורט
 • רשת הגנה למתקני משחקים
 • רשת לחצר אנגלית
 • רשת למנחתי מסוקים
 • רשתות Expanded
 • רשתות לגני חיות

יש לכם שאלות על אחד הפרויקטים שלנו? 

צרו עמנו קשר ונשמח לסייע