כפר משתלמים טכניון

אדריכלות : גידי בר אוריין אדריכלים בשיתוף שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים